2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

Folder_cover-up-01

Clinical Laboratory
PROLAB เปิดบริการงานด้านเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา โลหิตวิยา จุลทรรศน์ศาสตร์ จุลชีววิทยา รวมถึงการตรวจพิเศษต่างๆมากกว่า 500 รายการ ซึ่งให้บริการโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความชำนาญในแต่ละงาน มากกว่า 30 คน พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานสูง PROLAB มีระบบควบคุมคุณภาพทั้งภายใน ( Internal Quality Control )และการควบคุมคุณภาพภายนอกองค์กร ( External Quality Control ) กับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ

Toxicology
PROLAB เป็นหนึ่งใน clinical laboratory เพียงไม่กี่แห่งที่สามารถเปิดให้บริการงานด้านพิษวิทยาสำหรับสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ เรามีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานงานด้านพิษวิทยา เช่น เครื่อง HPLC, GC Headspace และ Atomic Absorption (AA) เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม ธาตุโลหะหนัก(Heavy Metal) สารระเหยและอนุพันธ์ในกลุ่ม Volatile Organic Compound (VOC) นี้ อาทิ เช่น lead, copper, zinc, cadmium, ethanol, methanol, acetone, MEK และ สารmetaboliteของ benzene, stylene, xylene, toluene เป็นต้น

Molecular Laboratory
ให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีการทดสอบที่ผ่านมาตรฐานจาก USFDA อาทิเช่นการหาปริมาณ viral load ของเชื้อไวรัส HIV, Hepatitis B และ C โดยใช้เครื่องอัตโนมัติทั้งในการเตรียมสิ่งส่งตรวจ และการตรวจวิเคราะห์ และเรายังให้บริการการตรวจการติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ไข้เลือดออก วัณโรค และอื่นๆ โดยใช้หลักการ real time PCR ในการวิเคราะห์ นอกจากนี้PROLAB กำลังพัฒนางานการวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อรองรับ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน

Pathology
ความถูกต้องและรวดเร็ว ในการรายงานผล ถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานด้าน Pathology เราชาว PROLAB ตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วยในการทำงานให้ได้คุณภาพ slide ที่ได้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้พยาธิแพทย์แปลผลได้อย่างแม่นยำ เรายังมีพยาธิแพทย์ที่ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มากมายจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถบริการอื่นๆ เช่น การย้อมสี Immunohistochemistry, Thin Prep, Cytology เป็นต้น