2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ลักษณะงาน : ดูแลและให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศภายในบริษัทฯ

รายละเอียดงาน :
– ดูแลความพร้อมของระบบและอุปกรณ์รวมถึงแก้ไขปัญหาภายในพร้อมสรุปในระบบสายงาน
– ให้บริการสนับสนุนเจ้ากน้าที่ภายในบริษัท
– ดูแลระบบ network/internet
– สามารถ manage policy รวมถึงดูแลระบบให้กับทางเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– ระดับการศึกษา ปวส.
– ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวข้อง
– มีความรู้ทางด้านระบบ network และ ระบบปฎิบัติการ (Operation System)
– มีประสบการณ์ทางด้าน Computer & Network ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี – มีความรู้ความสามารถดูแลระบบ Domain , DHCP, DNS, Firewall, Mail server, sql ได้ – สามารถเขียนโปรแกรม VB / html / php จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถออกนอกสถานที่ได้ในบางกรณี