2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา
ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดงาน :
– สรรหาว่าจ้างผู้สมัครให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของหน่วยงาน
– สรุปสถิติในการสรรหาแต่ละเดือน
– สรุปสถิติ พนักงานเข้าใหม่-ลาออกในแต่ละเดือน
– สรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน
– ติดต่อประสานงานเพื่อหาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆ
– ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
– คำนวณค่าล่วงเวลาจองพนักงานในแต่ละเดือน
– ดูแลอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีม HR เช่น การแจ้งซ่อม , การแจ้งเข้า แจ้งออกประกันสังคม และติดต่อเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ผู้ประกันตนพึงได้ตามกฎหมาย
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
– หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
– เพศ ชาย-หญิง
– อายุ 27-35 ปี
– ประสบการณ์ด้านงานสรรหา 2-3 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้ MS Office
– สามารถสัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้นได้
– บุคลิกดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ