2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

ภาพบรรยากาศงาน PROLAB ‘S CMTE 2016

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2559
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

1

CMTE3

CMTE7

CMTE8

CMTE9

IMG_8254

IMG_8266