2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ

A1

PROLAB .ให้บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ ( Laboratory Services)

-Clinical Laboratory
-Toxicology
-Molecular Laboratory
-Pathology & Cytology