2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

Andromedis Project Consultant Co.,Ltd. ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคางานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง เช่น ตรวจสอบขณะก่อสร้าง ตรวจรับงานก่อสร้าง ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโด ก่อนโอนกรรมสิทธิ์