2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบ)
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง, เขตวังทองหลาง, เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : –

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
– ตรวจทดสอบ และรายงานผลทาง Hematology,Microscopy,Serology
– เตรียมความพร้อมใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
– ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ก่อนการรายงานผล
– ตรวจสอบปริมาณน้ำยา / ชุดตรวจวิเคราะห์ให้เพียงพอและเหมาะสมในการใช้งาน
– ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย – หญิง
อายุ: 20 – 35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี (วทบ.สาขาเทคนิคการแพทย์ )
ประสบการณ์ : เคยทำงานด้านจุลชีววิทยา มีประสบการณ์ในการทำงานตามสาขาอย่างน้อย 6 เดือนจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค (มีใบประกอบ)
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง, เขตวังทองหลาง, เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : –

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
– ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่อง X-Ray ภายในบริษัท
– อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 35 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 1 ปี


3. LAB SPECIAL LIST

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
2.ติดต่อหน่วยงานราชการ / เอกชน
3.ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.ประสานงานห้องปฏิบัติงาน
5.รับนโยบายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ
เพศ ชาย –หญิง
อายุ 24-30 ปี
ประสบการณ์ 1-2 ปี
การศึกษา ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
ความสามารถพิเศษ มีความรู้พื้นฐานการทำ LAB มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
คุณสมบัติอื่นๆ เป็นอย่างดี มีใจรักงานบริการและมนุษย์สัมพันธ์ดี


4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง, เขตวังทองหลาง, เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : –

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
– จัดทำข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
– จัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
– ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
– รับ – ส่ง เอกสาร ภายในหน่วยงาน
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปี


วิธีการรับสมัคร
ติดต่อ  ฝ่ายบุคคล
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

Website: https://www.prolab.co.th
โทร. 027708700 ต่อ 121 แฟกซ์. 02-7708788
อีเมล hr@prolab.co.th หรือ รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง