2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ** ด่วน **

ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ** ด่วน **
ลักษณะงาน : งานประจำ

รายละเอียดงาน :
– จัดเก็บทะเบียนและผลการวิเคราะห์
– รับผิดชอบช่วยงานในฝ่ายวิเคราะห์ส่วน Pre-analytical Process
– ล้างอุปกรณ์ LAB

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์)
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
– มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี
– มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
– เคยผ่านงานด้านเทคนิคการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ