2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

บริการให้เช่า รถX-RAY เคลื่อนที่

หน่วยเอกซเรย์ แผนกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

ตารางข้อมูลเกี่ยวกับรถเอกซเรย์เคลื่อนที่คันที่ 1-7

รถคันที่ ขนาดรถ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (Amp/Volt) ความยาวสายไฟ (เมตร) ความจุคน (คน) ความจุของ
ความสูง (เมตร) กว้าง×ยาว (เมตร)
1 3.7 2.8×8.5   32 / 220 40 7 -ฉาก 6 ตัว -โต๊ะหน้าขาว 4 ตัว -กล่องใส่ของออกหน่วยขนาดกลางประมาณ 5 กล่อง
2 3.4 2.5×7.3 7
3 3.4 2.6×7.3 7
4 3.4 2.6×7.3 7
5 3.3 2.6×7.3 5
6 3.3 2.6×7.3 5
7 3.3 2.6×7.3 2

** ความจุคน: ไม่รวมคนขับรถ

ข้อปฏิบัติในการต่อวงจรไฟฟ้า
เพื่อป้องกันการต่อไฟผิดซ้ำอีก โปรดให้ความสำคัญระมัดระวังโดยปฏิบัติดังนี้

1.ขั้นตอนการต่อวงจรไฟฟ้าวิธีใช้ Power Plug

  1. ก่อนทำการต่อไฟ ช่างต้องนำไขควงเช็คไฟที่ตู้ Main Breaker ว่ามีปัญหาไฟรั่วเข้าที่ช่องไฟและช่องนิวตรอน(สายดิน)หรือไม่ มี กำลังไฟเพียงพอตามมาตรฐานหรือไม่รูปที่ 1 การเช็คไฟ
  2. การต่อไฟ 2 Phase (ใช้ Power Plug 3 ตา) โดยนำ Plug 3 ตาจากรถเอกซเรย์ โดยดึงแยกจากกันก่อน นำไปเสียบเข้าที่ Power Plug ของโรงงานหรือสถานที่ไปออกหน่วยฯ โดยต้องใช้เบอร์เดียวกัน (ดังรูปภาพ 2,3)
    เมื่อช่างไฟดำเนินการต่อไฟเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ขับรถเอกซเรย์ต้องตรวจเช็คว่าถูกต้องหรือไมก่อนที่จะเปิดใช้งานเครื่องเอกซเรย์และเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนปกติต่อไป รูปที่ 2 ,3 แสดงการเสียบ-การแยกปลั๊กตัวผู้กับปลั๊กตัวเมีย

2 ขั้นตอนการต่อวงจรไฟฟ้าโดยวิธีต่อที่ตู้ Main Breaker Circuit

2.1 ก่อนทำการต่อไฟช่างต้องเช็คดูระบบไฟที่ตู้ Main Breaker ก่อนว่ามีปัญหาหรือไม่ และมีกำลังไฟเพียงพอตามมาตรฐานหรือไม่ (ดังรูปที่ 4)

รูปที่ 4 การเช็คไฟ

2.2 นำสายไฟจากรถเอกซเรย์ไปต่อเข้าที่ตู้ Main Breaker
Circuit โดยระบบ 1:1 โดยต่อสายไฟเข้าที่ Circuit ในส่วนของไฟและนำสายนิวตรอน(สายดิน)ไปต่อในส่วนของนิวตรอนเท่านั้น (ดังรูปภาพที่5,6) เมื่อช่างไฟดำเนินการต่อไฟเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ขับรถเอกซเรย์ต้องตรวจเช็คว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนจะเปิดใช้งานเครื่องเอกซเรย์ตามขั้นตอนปกติต่อไป

รูปที่ 5 การต่อสายไฟและสายนิวตรอน รูปที่ 6 การใส่ Circuit


 

 

สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเช่ารถ X-RAY เคลื่อนที่ : 02-770-8700 ต่อ 132