No.2 Soi Pokeaw 3 Yak 2, Pokeaw Rd., Klongchun, Bangkapi, Bangkok 10240
02-770-8700

ภาพบรรยากาศงาน PROLAB ‘S CMTE 2016

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2559
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

1

CMTE3

CMTE7

CMTE8

CMTE9

IMG_8254

IMG_8266