2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

โครงการแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุ จ. อุบลราชธานี วันที่ 18ก.พ.2561

ประมวลภาพงาน “โครงการแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุ” จ. อุบลราชธานี วันที่ 18 ก.พ. 2561
โดย ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

IMG_1216

IMG_1216

IMG_1216

IMG_1216