2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

บทสัมภาษณ์ โดย หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร รายการเซียนธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากทางรายการ เซียนธุรกิจ โดย คุณ ปิยลักษณ์ รักประทานพร ทางช่อง SME Thailand เข้ามาเยี่ยมชมกิจการพร้อมร่วมพูดคุยกับ ทน.พญ. นิตยา โฉมงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด หรือในนาม PROLAB หนึงในผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับรางวัล BaiPo Business Award by Sasin ครั้งที่ 13 รางวัลเกียรติยศสำหรับเอสเอ็มอีไทย จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เซียนธุรกิจ