2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2559 บริษัทฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีคุณนิตยา โฉมงาม เป็นประธานในพิธีนำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายภัตตาหารและถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์

1

IMG_0281

IMG_0965

IMG_0966

IMG_0978