2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700
  • b2
  • b4
  • b3

WELCOME

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

PROLAB เราพร้อมให้บริการ 02 770 8700
  • บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งภายในและนอกสถานที่
  • บริการตรวจสำหรับ ทำประกันชีวิต บริการตรวจสำหรับ ทำประกันชีวิต
  • บริการด้านงานวิจัยโครงการ  งานวิจัยมหาวิทยาลัย บริการด้านงานวิจัยโครงการ งานวิจัยมหาวิทยาลัย
  • บริการให้เช่า รถX-RAY เคลื่อนที่