2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-770-8700
  • b2
  • b4
  • b3

WELCOME

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

PROLAB เราพร้อมให้บริการ 02 770 8700
  • บทสัมภาษณ์ โดย หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร รายการเซียนธุรกิจ บทสัมภาษณ์ โดย หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร รายการเซียนธุรกิจ
  • บทสัมภาษณ์ ทนพญ.นิตยา โฉมงาม ที่ได้รับรางวัลใบโพธิ์ ครั้งที่ 13 บทสัมภาษณ์ ทนพญ.นิตยา โฉมงาม ที่ได้รับรางวัลใบโพธิ์ ครั้งที่ 13
  • รางวัลใบโพธื์ ครั้งที่ 13 นำเสนอโดย ECON Live ช่อง 14 รางวัลใบโพธื์ ครั้งที่ 13 นำเสนอโดย ECON Live ช่อง 14
  • บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งภายในและนอกสถานที่